Отвъд атентати

Beyond the Manchester bombings Forget ISIS, че е удобен мит. Нейната исляма през и чрез. ISIS is a diversionary

Порт Артур – Той няма да си отиде

OK всички вас, които твърдят, теорията на конспирацията, всички, които са били очевидци и други разнообразни експертиза, справям се с