Австралия срещу Организацията на обединените нации

Вие трябва да прочетете това. Австралия е спрял нелегални, идващи в страната ни. Сега ООН ни дава