Civil War in Australia

Highly respected Australian identity Dick Smith has warned of itthe website has been saying the very same thing

President Trump Bans Transgenders

There is a poll at the bottom of this web page, please vote. WASHINGTON — President Trump abruptly announced a

Respect and Trust Poll

This is a poll that has to be done, most talk about it few understand it and a lot have

Порт-Артур – Ал барып, адатынча

OK бардык кутум теориясын дегендер сен, күбөлөр жана башка иреттелген экспертиза бардык сен ким, менен алакалашуу

Биз Сиздин Жардам керек

Novamagic популярдуулук жети жүз адамга он миллиондон аны жүрүүчү элек таанымал сайтында

Биздин америкалык достору үчүн кызыктуу

Its about Obummer Here is an interesting fact for my American friends: убагында 3-1/2 Биринчи дүйнөлүк согуш жыл 2

new australian navy ships

Өкмөт-министри Тони Эбботт үчүн болмоюнча $89 миллиард, 20-SA үчүн жыл коргонуу кеме куруучу программасы

Some excellent and timely news… AN $89 үстүнөн көгүш кемелерди жана суу алдында сүзүүчү кемелер кура миллиард программасы 20 жыл, including a