Шинэ Австралийн тэнгисийн цэргийн хөлөг онгоц

Ерөнхий сайд танилцуулахаар Тони Abbott $89 тэрбум, 20-SA жил батлан ​​хамгаалах хөлөг онгоц хөтөлбөр

Зарим нь маш сайн, цаг үеэ олсон мэдээ… AN $89 гаруй цэргийн хөлөг онгоц болон шумбагч бий болгох тэрбум хөтөлбөр 20 жилийн, зэрэг