ਬੰਬ ਪਰੇ

ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਭੁੱਲ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿੱਥ ਹੈ. ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮ. ISIS is a diversionary tactic to try and

ਪੋਰ੍ਟ ਆਰਥਰ – ਇਹ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ

ਉੱਥੇ ਮਾਰਟਿਨ Bryant ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਕਿ ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ ਆਈ' ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ suppository ਹੈ.